Pomoc zdalna

Kontakt

Dział handlowy
Serwis

Partnerzy

PI

comarch partner logo rgb comarch partner logo color

Szukaj

Płatnik 9.01.001 - uczestniczymy w testach programu

Zgodnie z pierwotnymi planami ZUS od 01.09.2013r. miała pojawić się nowa wersja programu Płatnik oznaczonej numerem 9.01.001. Jednak już wiadomo, że ten termin ulegnie przesunięciu. W nowej wersji jest dużo zmian w zakresie obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Nowa wersja ma w znacznej mierze ograniczyć wpływ do ZUS dokumentów z błędami poprzez rozbudowane mechanizmy weryfikacji juz na etapie samego programu. Ma to umożliwić wprowadzenie komunikacji dwustronnej programu z ZUS. Sam program ma też uwzględniać zmiany w zakresie informacji jakie będą posiadały zmienione dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe oraz nowe kody w związku ze zmianami w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich. Do 31.01.2014r. będzie można korzystać równolegle z wersji dotychczasowej - 8.01.001A pod warunkiem, że w deklaracji rozliczeniowej nie będą użyte nowe kody tytułów ubezpieczeń lub nowe kody przerw i świadczeń. Chodzi głownie o nowe kody urlopów macierzyńskich/rodzicielskich. Jeżeli będą w dokumentach rozliczeniowych takie nowe kody deklarację za 12'2013 należy wysłać już z Płatnika 9.01.001(A).

Nasze programy - dodatki do programu Płatnik - zostały dostosowane do pracy z nową wersją Płatnika. Zostaną opublikowane na naszej stronie 01.09.2013r. 

 

 

Nowy Płatnik w wersji 9.01.001 zmienia dotychczasowy sposób komunikacji z ZUS. Wprowadzone zmiany zaburzą w pewnej mierze dotychczasowy spsoób obsługi programu co w początkowej fazie pracy dla osób swobodnie posługujących się wersją 8 będzie źródłem wielu flustracji. Szczegółowa weryfikacja dokumentów wprowadzona w nowym programie powoduje jego duże spowolnienie. Jest to efekt zaostrzonych krytetiów weryfikacji dokumentów juz na etapie aplikacji co w efekcie ma przyczynić się do wyeliminowania wielu błędów w dokumentach przesyłanych do ZUS. Ze względu na zastosowanie komunikacji dwustronnej - wiele informacji zostaje przesłanych z ZUS - pewne dane w samym Płatniku zostaną zablokowane do edycji (np. kartoteka ubezpieczonych). Wszelkich zmian dokonuje sie tylko za pomocą dokumentów zgłoszeniowych - ZUA/ZWUA/ZIUA.

Szczegółowej weryfikacji podlegają:

  • poprawność składania rozliczeń z danym kodem tytułu ubezpieczenia w oparciu o zarejestrowane wcześniej zgłoszenie z tego tytułu. Nie będzie możliwe wysłanie dokumentów rozliczeniowych dla kodu tytułu, który nie został poprawnie zgłoszony.
  • poprawnośc składania wyrejestorwań z ubezpieczeń w oparciu o wcześniej zgłoszony kod ubezpieczenia. Nie będzie można złożyć ZWUA z kodem którego nie było na ZUA/ZZA
  • poprawność danych identyfikacyjnych płatnika i ubezpieczonego zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych
  • poprawność wyliczenia kwot składek na poszczególne ubezpieczenia w oparciu o wskaźniki ZUS, w szczególności składki na ubezpieczenie wypadkowe na podstawie stopy procentowej nadawanej przez ZUS
  • poprawność podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych, w szczególności gdy dla danego typu ubezpieczenia została określona dolna i górna granica podstawy

W programie są mechanizmy weryfikacji, które kwalifikują dokumenty do dodatkowej kontroli w ZUS przed skierowaniem ich do przetworzenia i zapisania ich na koncie ubezpieczonego. Wszystkie dokumenty będą miały informację zwrotną z ZUS o stanie ich przetworzenia w ZUS.

Ale są też pozytywy.

W programie automatycznie uzupełniają się pewne parametry na podstawie danych przesłanych z ZUS takie jak. np.:

  • kwota rocznego ograniczenia podstawy na ubezpieczenia emerytalno rentowe
  • kwota przeciętnego wynagrodzenia dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
  • stopa składki wypadkowej
  • minimalne podstawy składek dla prowadzących działalność gospodarczą.

Tworzy się historia podlegania pod ubezpieczenia wszystkich ubezpieczonych, program sam proponuje utworzenie dokumentów ZCNA w sytuacji wypełnienia druku ZWUA, w kartotece ubezpieczonych mamy podgląd zarejestrowanych członków rodzin.

W przypadku tworzenia zestawów do wysyłki mamy możliwość przesłania w jednym zestawie dokumentów ZUA/ZWUA/ZZA z oznaczeniem kolejności przetworzenia ich w systemie KSI ZUS. Niestety przy wysyłaniu dokumentów rozliczeniowych nie będzie możliwości przesyłania w jednym zestawie więcej niż jednego okresu rozliczeniowego. W wersji 8 taka operacja była dopuszczalna, natomiast od wersji 9 jeden zestaw - jeden komplet dokumentów rozliczeniowych. Nie będzie możliwe także wysłanie w jednej przesyłce dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych.

W przypadku dokumentów rozliczeniowych - RCA - zwiększa się zakres informacji jakie będą w nim zawarte. Dokument zawiera wszystkie fundusze w rozbiciu na źródła finansowania (płatnik, ubezpieczony, budżet państwa, PFRON oraz Fundusz Kościelny). To powduje również rozbicie kwoty podstawy na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe jako dwie pozycjie konieczne do uzupełnienia. 

Dokumenty RSA to dodatkowe kody świadczeń/przerw które wprowadza nowe rozporządzenie MPiPS związane przede wszystkim z urlopami macierzyńskimi/rodzicielskimi. 

311

zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

315

wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

319

zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego

320

wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego

325

zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

326

wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

327

zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego

328

wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego

W programie będzie możliwe wydrukowanie dokumentów 'Miesięczna informacja dla osoby ubezpieczonej' oraz 'Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej' - odpowiednik dokumentu RMUA z wersji 8.

Kartoteka

kartoteka

RCA

rca

RZA

rza

Wymagania sprzętowe dla programu Płatnik

1.Konfiguracja minimalna: 

• procesor Pentium II,
• 512 MB pamięci RAM,
• około 1 GB przestrzeni na dysku twardym (zależy od konfiguracji systemu przed instalacją),
• karta graficzna pracująca w rozdzielczości co najmniej 800*600 i wyświetlająca co najmniej 256 kolorów,
• drukarka atramentowa lub laserowa,
• dowolny modem lub karta sieciowa (przy przesyłaniu dokumentów drogą elektroniczną). 

Przedstawiona konfiguracja minimalna zapewnia efektywną pracę w wypadku operowania na niewielkiej liczbie dokumentów. Praca przy rozdzielczości ekranu 800*600 i ustawionych dużych czcionkach może powodować niedostępność niektórych elementów okien programu.

2.Konfiguracja zalecana:

• procesor Pentium IV lub szybszy,
• 1 GB pamięci RAM lub więcej,
• 1-2 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym lub więcej - w zależności od przewidywanej wielkości bazy danych oraz zakresu instalowanych komponentów,
• karta graficzna SVGA pracująca w rozdzielczości 1024*768 i wyświetlająca 16 milionów kolorów (TRUE COLOR),
• drukarka atramentowa lub laserowa drukująca z rozdzielczością przynajmniej 300 dpi,
• karta sieciowa z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
• czytnik kart kryptograficznych.

3.Wymagania systemowe programu:

Program "Płatnik" wymaga jednego z niżej wymienionych systemów operacyjnych (w polskiej wersji językowej):

• Windows 98 SE (brak dostępu do funkcji komunikacji elektronicznej z ZUS),
• Windows ME (brak dostępu do funkcji komunikacji elektronicznej z ZUS),
• Windows 2000 z Service Pack 4,
• Windows XP z Service Pack 3 (lub wyższy),
• Windows Server 2003 z Service Pack 2 (lub wyższy),
• Windows Vista z Service Pack 2,
• Windows Server 2008 z Service Pack 2 (lub wyższy),
• Windows Server 2008R2 z Service Pack 2 (lub wyższy),
• Windows Server 2012 (32 i 64 bit),
• Windows 7 z Service Pack 1 (32 i 64 bit),
• Windows 8 (32 i 64 bit). z zainstalowaną przeglądarką internetową: Internet Explorer w wersji przynajmniej 4.01 SP2.

4.Wymagania systemowe programu dla komunikacji elektronicznej z ZUS:

Elektroniczna komunikacja z ZUS wymaga jednego z niżej wymienionych systemów:

• Windows 2000 z Service Pack 4,
• Windows XP z Service Pack 3 (lub wyższy),
• Windows Server 2003 z Service Pack 2 (lub wyższy),
• Windows Vista z Service Pack 2,
• Windows Server 2008 z Service Pack 2 (lub wyższy),
• Windows Server 2008R2 z Service Pack 2 (lub wyższy),
• Windows Server 2012 (32 i 64 bit),
• Windows 7 z Service Pack 1 (32 i 64 bit),
• Windows 8 (32 i 64 bit). z zainstalowanym pakietem Web Services Enhancements (WSE) 3.0

Na systemie operacyjnym Windows 2000 Professional z Service Pack 4 (+ High Encryption Pack) wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 5.5 SP2. Na poniższych systemach:

• Windows XP z Service Pack 3 (lub wyższy),
• Windows Server 2003 z Service Pack 2 (lub wyższy), wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 SP1.

Na systemach Windows Vista, Windows Server 2008 wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 7. Na systemie Windows 7 i Windows Server 2008R2 wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 8. Na systemie Windows 8 wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 10.. 

UWAGA - Kwalifikowane Urzędy Certyfikacji oraz dostawcy oprogramowania do obsługi kart definiują własne wymagania systemowe dla oprogramowania obsługującego certyfikaty kwalifikowane. 

Ponadto do uruchomienia programu wymagane są:

1.Pakiet WSE (3.x) zapewniający implementację usług Web Services Enhancements

2.Komponenty dostępu do danych MDAC w wersji co najmniej 2.71
3.Jeden z motorów baz danych: 

• MS Jet 4.0 z Service Pack 6 lub wyższym (motor bazy danych stosowany w MS Access), o MSDE 2000 z Service Pack 2 lub wyższym (motor bazy danych zgodny z SQL Server 2000), dla systemu Windows Server 2003 wymagany jest MSDE 2000 z Service Pack 3a lub wyższym, 
• SQL Server 7.0 z Service Pack 4 lub wyższym, o SQL Server 2000 z Service Pack 1 lub wyższym,
• SQL Server 2005 lub SQL Server 2005 Express Edition,
• SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 Express Edition,
• SQL Server 2012 lub SQL Server 2012 Express Edition.

 

Our website is protected by DMC Firewall!