Pomoc zdalna

Kontakt

Dział handlowy
Serwis

Partnerzy

PI

comarch partner logo rgb comarch partner logo color

Szukaj

Płatnik 9.01.001B - jest już oficjalnie do pobrania

Jest juz do pobrania wersja instalacyjna długo oczekiwanego programu Płatnik w wersji 9.01.001. Program można pobrać tutaj.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, iż od 28.11.2013 r. zostanie udostępniona nowa wersja programu PŁATNIK 9.01.001.

W oprogramowaniubędzie udostępniona funkcjonalność związana wyłącznie z:

  • przygotowywaniem dokumentów ubezpieczeniowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1101) (za wyjątkiem Informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej oraz Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej),
  • stosowaniem nowych kodów wprowadzonych powołanym wyżej rozporządzeniem,
  • weryfikacją i aktualizacją komponentów programu (z wyjątkiem stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe),
  • mechanizmami wysyłki dokumentów.

Funkcjonalności związane z weryfikacją prawidłowości wypełnienia dokumentów w oparciu o dane zaewidencjonowane w ZUS będą udostępniane sukcesywnie w 2014r. Szczegółowe informacje w tym zakresie będziemy przekazywać na bieżąco.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd